รายละเอียดกิจกรรม

ตารางการเรียนใน1ปี (เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม)

การจัดระดับห้องเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านภาษาของผู้เรียน ณ เวลาที่ลงทะเบียน

1 อาทิตย์แรก

03_タイ語 授業計画

อาทิตย์ที่2 ถึง เดือนพฤษภาคม

03_タイ語 授業計画

เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

03_タイ語 授業計画

เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ทางโรงเรียนจะให้คำแนะนำกับนักเรียนเรื่องวิชา การสอบสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความเพื่อใช้สอบเข้ามัธยมปลายกับนักเรียนตามโรงเรียนที่นักเรียนได้เลือกไว้

เนื้อหาการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น

เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายภายใน1ปี การเรียนการสอนจึงจะเริ่มจากการเรียน ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนได้ไว

นักเรียนจะใช้หนังสือเรียน [語学留学生のための日本語初級Ⅰ、Ⅱ] (Basic Japanese for foreign student 1, 2)(Bonjinsha)เป็นหลัก และหลังจากที่มีเรียนไวยกรณ์ของผู้เริ่มต้นแล้ว ก็จะมีการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ

วิชาเรียน

สำหรับนักเรียนที่ไม่ค่อยถนัดทางภาษาญี่ปุ่น คะแนนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษจึงเป็นคะแนนที่สำคัญมากเพื่อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลาย

ทางโรงเรียนจะมีสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงทางโรงเรียนแนะนำให้สอบ Eiken(วัดระดับภาษาอังกฤษ) ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสอนให้สำหรับผู้ที่ต้องการ

แผนการเรียนในปี2021

03_タイ語 授業計画

อาจารย์

คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนแห่งนี้มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นอย่างยาวนาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้นักศึกษาระดับมหาลัยยังเข้าร่วมการสอนนักเรียนในคลาสเรียนพิเศษอีกด้วย

โรงเรียนมัธยมปลายในช่วง2ปีที่ผ่านมา(ไม่รวมนักเรียนบางส่วน)

โรงเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนใหม่ของผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2020

Narita Kokusai HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Matsudo International HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Gyoutoku HS, Yachiyonishi HS, Izumi HS, Oihama HS(เรียนช่วงบ่าย/กลางคืน),

Matsudo Minami(เรียนช่วงบ่าย),

Ichikawa technical HS(เรียนช่วงกลางคืน), Rissisya HS,Gyousei International HS, Kokusairikou Vocational School (จำนวน 17 คน)

โรงเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนใหม่ของผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2021

Narita International HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Matsudo International HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Municipal Matsudo HS (การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Oihama HS(เรียนช่วงบ่าย/กลางคืน), Gyoutoku HS, Yachiyonishi HS, Kowagama HS, Shimousa HS, Uekusa Gakuen HS, Kantou Kokusai HS (จำนวน 17 คน)

ค่าสมาชิก (2020)

  • ค่าเข้าเรียน 10,000 เยน (รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน)

  • ค่าเรียนเดือนละ 23,000 เยน (มีเงินช่วยเหลือสำหรับค่ารถไฟ หรือรถบัส ฯลฯ)