รายละเอียดกิจกรรม

ตารางการเรียนใน1ปี (เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม) 

การจัดระดับห้องเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านภาษาของผู้เรียน ณ เวลาที่ลงทะเบียน

1 อาทิตย์แรก

タイ語

อาทิตย์ที่2 ถึง เดือนพฤษภาคม

タイ語

มิถุนายนถึง 3 สิงหาคม

タイ語

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม

タイ語

เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ทางโรงเรียนจะให้คำแนะนำกับนักเรียนเรื่องวิชา การสอบสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความเพื่อใช้สอบเข้ามัธยมปลายกับนักเรียนตามโรงเรียนที่นักเรียนได้เลือกไว้ 

เนื้อหาการเรียน 

ภาษาญี่ปุ่น

เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายภายใน1ปี การเรียนการสอนจึงจะเริ่มจากการเรียน ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนได้ไว

 นักเรียนจะใช้หนังสือเรียน [語学留学生のための日本語初級Ⅰ、Ⅱ] (Basic Japanese for foreign student 1, 2)(Bonjinsha)เป็นหลัก และหลังจากที่มีเรียนไวยกรณ์ของผู้เริ่มต้นแล้ว ก็จะมีการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

วิชาเรียน

สำหรับนักเรียนที่ไม่ค่อยถนัดทางภาษาญี่ปุ่น คะแนนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษจึงเป็นคะแนนที่สำคัญมากเพื่อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลาย

ทางโรงเรียนจะมีสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงทางโรงเรียนแนะนำให้สอบ Eiken(วัดระดับภาษาอังกฤษ) ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดสอนให้สำหรับผู้ที่ต้องการ

แผนการเรียนในปี2024

タイ語

อาจารย์

คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนแห่งนี้มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นอย่างยาวนาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้นักศึกษาระดับมหาลัยยังเข้าร่วมการสอนนักเรียนในคลาสเรียนพิเศษอีกด้วย

โรงเรียนมัธยมปลายในช่วง2ปีที่ผ่านมา(ไม่รวมนักเรียนบางส่วน)

โรงเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนใหม่ของผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2020

Narita Kokusai HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Matsudo International HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Gyoutoku HS,  Yachiyonishi HS,  Izumi HS, Oihama HS(เรียนช่วงบ่าย/กลางคืน),

Matsudo Minami(เรียนช่วงบ่าย), 

Ichikawa technical HS(เรียนช่วงกลางคืน),  Rissisya HS,Gyousei International HS,  Kokusairikou Vocational School (จำนวน 17 คน) 

โรงเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนใหม่ของผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2021 

Narita International HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Matsudo International HS(การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Municipal Matsudo HS (การสอบเข้าแบบพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ),

Oihama HS(เรียนช่วงบ่าย/กลางคืน), Gyoutoku HS,  Yachiyonishi HS,  Kowagama HS, Shimousa HS,  Uekusa Gakuen HS, Kantou Kokusai HS (จำนวน 17 คน) 

ค่าสมาชิก (2024)